Stoelendans in bisdom Haarlem

Komende zomer wordt het pakken geblazen in het bisdom Haarlem,  verschillende pastores gaan naar een nieuwe standplaats.
Het is het beleid van de bisschoppen om het pastoraat van een parochie niet voor tientallen jaren in de handen van één pastoor te leggen, maar binnen de termijn van zeven tot tien jaar tot een wisseling van de wacht te komen. Na zo’n periode is het voor de pastoor en voor de parochie wel eens goed een nieuwe start te maken.
In de praktijk is een meer omvattende mutatie geen eenvoudige zaak omdat vele pastores een parttime aanstelling in de kerk hebben en vaak daarnaast nog een aanstelling in bijvoorbeeld het categoriaal pastoraat (in ziekenhuis, zorgcentrum, gevangenis e.d.). 
En niet te vergeten: de Oud-Katholieke Kerk kent geen verplicht celibaat en vele pastoors hebben partners en schoolgaande kinderen. Ook de parochies laten hun bisschop weten wat men vooral van een komende man of vrouw verwacht.

Na goed overleg met de betrokkenen kon tot de volgende wisselingen besloten worden:
Pastoor Mattijs Ploeger gaat van Krommenie naar Egmond waar hij fulltime pastoor wordt, met assistentie van de pastoors Koos van Oosterhout en Joop Albers.
De pastoors Harald Münch, Martina Münch-Liebler en Robert Frede gaan van Egmond, respectievelijk Amsterdam naar IJmuiden, waar zij als pastoraal team de zorg krijgen voor de beide parochies. Past. Münch wordt formeel pastoor van Engelmundus en past. Frede van Adelbertus.
Past.M.Münch-Liebler wordt naast assisterend pastoor in de IJmond ook pastoor van Krommenie.
Pastoor Wim de Boer maakt van de gelegenheid gebruik om vervroegd terug te treden, terwijl pastoor Dick Schoon van IJmuiden naar Amsterdam gaat.
De data van de verhuizingen zijn nog niet bekend, omdat deze niet alleen afhankelijk zijn van de persoonlijke omstandigheden van de betrokkenen, maar ook van eventuele opknapwerkzaamheden die aan pastorieën moeten worden verricht. Maar er wordt naar toe gewerkt dat iedereen in het najaar een frisse start kan maken. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 december 2006