Angela Berlis in het Vermoeden

 

 

Angela Berlis (1962), onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege het  Oud-Katholiek Seminarie in Utrecht met als leeropdracht de oude katholieke kerkstructuren en de geschiedenis en de leerstellingen van de Oud-Katholieke Kerken, is te gast in het IKON programma Het Vermoeden. Te zien op zondag 25 februari 2007 op Nederland 2 om 11.00 uur.

In haar geboorteland Duitsland is zij eind jaren ’80 tot diaken gewijd, in 1996 tot priester. Met gevoel voor humor kiest ze als haar lijfspreuk Lukas 1 vers 37: ‘Want voor God is niets onmogelijk.’

Geschiedenis heeft haar altijd al gefascineerd: de historica in haarzelf ziet ze als een detective die al spittend en gravend ondergesneeuwde bronnen blootlegt en de vraag stelt wie eigenlijk de loop van de geschiedenis bepaalt. De positie en de geschiedenis van vrouwen zijn voor haar steeds een belangrijk thema’s.

Angela Berlis is van mening dat mensen tegenwoordig te weinig beseffen dat de geschiedenis niet bij jezelf begint. Mensen raken in de war door de ingewikkeldheid van de wereld: als alles waar kan zijn, zwart-wit verdwijnt, die ene invalshoek verloren gaat, wat is waarheid dan nog? Zij stelt daar tegenover: hoe meer perspectieven hoe beter. Alleen op die manier kom je dichter bij wat waarheid is. We realiseren ons nog te weinig dat wat we in geschiedenisboeken lezen altijd de geschiedenis van de winnaars is en dat historische gebeurtenissen in onze genen zitten, ook al willen we dat niet weten….

Berlis kiest als heilige teksten voor een citaat uit de roman Moon Tiger van Penelope Lively, waarin een geschiedenisles beschreven wordt en voor een door haarzelf geschreven gedicht, Adelaarpsalm, over de nabijheid van God.

Bron: IKON

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 februari 2007