Het anker naar de hemel uitwerpen

Im Himmel Anker werfen / Vermutungen über Kirche in der Zukunft.
Festschrift für Bischof Joachim Vobbe
.

Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag is aan de bisschop van onze Duitse Bisschop Joachim Vobbezusterkerk Joachim Vobbe een rijke bundel artikelen van bijna 450 blz. aangeboden. Met deze bundel wilden de samenstellers en schrijvers bisschop Vobbe eren voor de creatieve en charismatische wijze waarop deze (gelet onder meer op zijn herderlijke brieven) nu al 12 jaar leiding aan de Duitse kerk geeft, en deze ook een duidelijk gezicht naar buiten gegeven heeft. Vandaar ook dat zoveel auteurs vanuit de Duitse Evangelische Kirche, de Anglicaanse, de Rooms-Katholieke en de Orthodoxe wereld, en de oud-katholieke zusterkerken hebben meegewerkt.

Het is onmogelijk alle 36 bijdragen hier te noemen, zodat volstaan wordt met de artikelen uit Nederland. Mgr. Joris Vercammen schrijft over “Kirche für eine unruhige Welt / Überlegungen für eine alt-katholische Ekklesiologie der Praxis”; Prof. Jan Visser over “Tradition, Unfehlbarkeit und Primat”, en prof. Angela Berlis (die als een van de redacteuren een werkzaam aandeel in de totstandkoming van de bundel gehad heeft) over “Aneinander wachsen / zusammenwachsen : Alt-katholische und anglikanische Zusammenarbeit in den Niederlanden”. Alle drie deze bijdragen zijn van hoog niveau en door hun verwijzing naar verdere litteratuur zeer de moeite waard.

Felicitaties aan de samenstellers van de bundel met de rijke inhoud, maar grotere felicitaties nog aan onze Duitse kerk met het feit dat men een bisschop als bisschop Vobbe heeft !

Zie hier voor een volledige inhoudsopgave.

De bundel is te verkrijgen voor € 29 (voor snelle bestellers vóór 28 maart voor € 24 ) bij het Oud-Katholiek Boekhuis, email info@okkn.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 februari 2007