Bisschoppen brengen “vastenblok” uit

 

In onze oud-katholieke kerkelijke en spirituele traditie werd en wordt nog altijd veel aandacht gegeven aan de paarse tijden van Advent en Vasten. Het zijn tijden van het zich toekeren naar God, van alles opzij zetten om ruimte te maken voor vertrouwen in Hem. In de navolging van Jezus wil een christen de weg van de Heer meegaan naar Pasen toe. Een weg van leren en leven van Gods Woord. Een weg die loopt langs tegenstand en ellende, een proces, een terdoodveroordeling en een executie.

Voor de komende vastentijd hebben de bisschoppen nu een nieuw initiatief genomen om teksten uit te geven tot steun in de beleving van de veertigdagentijd. Naar oude visie is er voor iedere dag (46 met de zondagen meegerekend, vandaar het ‘en nog wat…’) een schrifttekst om te lezen.  Een zestal pastores uit de kerk heeft daarbij korte overwegingen en gebeden geschreven. De teksten zijn uitgeven in een klein ‘boekblok’, dat u voor € 1,- kunt bestellen bij het bisschoppelijk bureau (excl. verzendkosten). Levering rond 19 februari 2007.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 februari 2007