Koor- en kerkmuziekdag gaat niet door

De al aangekondigde Koor- en Kerkmuziekdag op 17 maart te Amersfoort gaat helaas niet door. De Raad voor de Kerkmuziek heeft laten weten dat de organisatoren te weinig menskracht ter beschikking hebben op die dag.
Het is de bedoeling de dag nu te houden in het najaar. Nadere berichten zullen volgen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 februari 2007