Nestor pastores overleden

Emeritus Pastoor Hendrikus Daniël Raymaekers is gisteravond overleden op de leeftijd van 93 jaar.
De eucharistieviering voor zijn uitvaart zal op zaterdag 17 februari a.s. om 10.30 uur in de Paradijskerk aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam worden gehouden.
Na de eucharistieviering is er gelegenheid tot condoleren in De Ark naast het kerkgebouw. Aansluitend vindt de crematie plaats in familiekring. 

Henk Raymaekers werd geboren in Dordrecht nog voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
Na zijn opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie werd hij vlak na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot priester gewijd in de kapel van het seminarie (16 juni 1940). In dezelfde dienst werd de latere aartsbisschop Marinus Kok gewijd tot diaken.
Na een kapelaanschap in Rotterdam werd hij aldaar pastoor van de zwaar getroffen parochie van de H.H.Laurentius en Maria Magdalena (de zogenoemde Oppertse Kerk werd bij de bombardementen vernietigd en de pastoor Xavier Gouard kwam daarbij om het leven). Na de oorlog was hij de bouwpastoor van de nieuwe kerk aan de Nobelstraat en zou er zeer lang blijven tot 1968.  De parochie Leiden volgde voor twee jaar. Zijn laatste periode van 1970 tot 1980 diende hij als pastoor van de parochie van de H. Jakobus te Utrecht.

Naast zijn pastoraat bekleedde hij de nodige kerkelijke functies, hij was ondermeer voorzitter van de Synode (1960), bestuurslid van het Seminarie, voorzitter Studiefonds, secretaris-penningmeester van de Ver.Weezen en Brabantsche Kas, lid van de Commissie voor het Kerkrecht en niet te vergeten vanaf 1959 lid van het Metropolitaan Kapittel en later arcarius (penningmeester) van dit college.
In zijn jonge jaren was hij bovendien actief als redacteur van het landelijk kerkelijk jongerenblad, Bondsleven, (1943-1946) en later van De Oud-Katholiek (1953-1956).
Hij celebreerde in 1958 vanuit Rotterdam de eerste oud-katholieke eucharistieviering die op televisie werd uitgezonden.

Henk Raymaekers was sinds vorig jaar weduwnaar van Ann Catharina Maas met wie hij bijna zestig jaar getrouwd was geweest.
In de leeftijd van de zeer sterken is de nestor van de pastores heen gegaan, de kerk gedenkt hem in dankbaarheid als een bescheiden, vriendelijk en werkzaam mens.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 februari 2007