Zware dagen voor Rowan Williams

De leiders van de Anglicaanse Kerkprovincies proberen de komende dagen tijdens een conferentie in Tanzania een scheuring in hun kerk te voorkomen. Anglicaanse kerken in Afrika en Azië hebben gedreigd de banden met andere landelijke kerken te verbreken uit ongenoegen over de wijding van een homoseksueel tot bisschop en de inzegening van relaties tussen partners van hetzelfde geslacht.

De ongeveer 38 anglicaanse leiders komen een week lang bijeen in een hotel ongeveer dertig kilometer ten noorden van Dar es Salaam, de grootste stad van het Afrikaanse land. Naar verwachting zal de discussie vooral gaan tussen conservatieve anglicanen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika en de vooruitstrevende leiders uit vooral de Verenigde Staten en Europa.

Rowan Williams, aartsbisschop van Canterbury en geestelijk leider van de 77 miljoen anglicanen in de wereld, erkende dinsdag bij zijn aankomst in Tanzania dat de kerk op een kruispunt staat, maar hij hoopte dat de bijeenkomst een eenheidsfront zal smeden. ”Ik hoop dat de leden van de kerk voor ons zullen bidden, als wij als leiders van de Anglicaanse Kerk samenkomen en dat Gods wil wordt uitgevoerd”, zei Williams.

De anglicaanse kerken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, waar de kerk in tegenstelling tot het Westen een grote bloei doormaakt, wijzen homoseksualiteit als zondig af. Zij voeren daarvoor passages uit de bijbel aan, waarin homoseksueel geslachtsverkeer wordt veroordeeld. Sinds de anglicanen in de Verenigde Staten in 2003 de homoseksueel Gene Robinson tot bisschop van New Hampshire wijdden, dreigen die kerken zich af te splitsen. De anglicanen in de Verenigde Staten en Europa daarentegen menen dat de kerk zich vooral op sociale problemen als de armoede in de ontwikkelingslanden, aids en het dalend ledental van de plaatselijke gemeenten moeten richten.

Zie hier voor informatie over de relatie tussen de Anglicanen en Oud-Katholieken.

Bron: ANP

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 februari 2007