Nuancering berichten hereniging

Berichten over een op handen zijnde hereniging tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk zijn “helaas, zeer overdreven”. Het gisteren via het Britse dagblad The Times uitgelekte document van een internationale anglicaans-katholieke commissie bevat geen nieuws over een gezamenlijke visie op het pausschap. Dat schrijven de voorzitters van die commissie in een gezamenlijke verklaring.

Herenigde kerk
In navolging van een voorpagina-artikel in The Times verschenen in de media gisteren en vandaag berichten over een aanstaande hereniging van beide kerken. De paus zou aan het hoofd komen te staan van de herenigde kerk. Het artikel was gebaseerd op het uitgelekte rapport Growing together in Unity and Mission van de Internationale Anglicaanse-Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid en Zending.

Perspectief
De twee voorzitters van de commissie laten geen spaan heel van de strekking van het artikel in The Times. “Zowel de kop van het artikel (‘Kerken steunen plan voor hereniging onder paus’) en de openingszin, die spreekt over ‘vergaande voorstellen om anglicanen te herenigen met de Rooms-Katholieke Kerk onder leiderschap van de paus” moeten in het juiste perspectief worden geplaatst”, schrijven de Zuid-Afrikaanse anglicaanse bisschop David Beetge en de katholieke bisschop John Bathersby van het Australische Brisbane.

Niet nieuw
De twee bisschoppen merken op dat in de dialoog al 35 jaar gesproken wordt over kwesties van autoriteit, waaronder het pausschap. De zogenoemde ‘vergaande voorstellen’ die The Times las in het document zijn volgens Beetge en Bathersby oud nieuws. Het zijn dezelfde plannen die de voorganger van de huidige commissie de afgelopen 35 jaar naar voren heeft gebracht. “Wat dit document zegt over het petrinische ambt is niet nieuw, maar een samenvatting van wat er eerder over is gezegd in eerdere documenten.”

Spijtig
De commissieleden noemen het ‘spijtig’ dat over de inhoud van het nog niet officieel gepubliceerde rapport voortijdig is bericht “op een wijze die zijn intenties verkeerd weergeeft en zijn conclusies opblazen”.

Geen officiële verklaring
Ook de status van het document wordt door de bisschoppen genuanceerd. Het stuk zal worden gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Internationale Anglicaanse-Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid en Zending en heeft niet de status van officiële verklaring van de Rooms-Katholieke Kerk en de Anglican Communion, het wereldwijde verband van anglicaanse kerken.

Geschilpunten
Het eerste gedeelte van het document handelt over doctrinaire aangelegenheden. Daarin worden de punten waarop overeenstemming is bereikt en de resterende geschilpunten die nog voorwerp zijn van dialoog samengevat. De twistpunten zijn in blokken duidelijk zichtbaar weergegeven. De voorzitters spreken daarom van een “eerlijk document”.

Vaste praktijk
Het tweede deel van het document biedt voorstellen voor concrete initiatieven tot gezamenlijke studie, missie en gebed. De voorzitters zeggen dat de meeste daarvan niet nieuw zijn en vaak al decennia lang vaste praktijk zijn.

Bron: Katholiek Nederland 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 februari 2007