Afstand wreekt zich

Zoals uit het verschenen persbericht van de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppen Conferentie (IBC) van begin februari blijkt, valt het niet mee om op afstand aanvragen om lid te worden van de IBC goed te kunnen beoordelen.
De IBC had veel voorwerk gedaan en er was een sterke aanbeveling van de lokale Anglicaanse bisschop, maar toch moest de IBC nu besluiten het aspirant-lidmaatschap van de Old Catholic Church of British Columbia terug te draaien. Een pijnlijke beslissing daar er veel sympathie was voor de bij de IBC aanwezige bisschop LaPlante.
Aartsbisschop Vercammen zal zich ervoor inzetten de groep kerkelijk onderdak te brengen bij de Anglicanen in British Columbia.

Het volledige persbericht is beschikbaar (Duits).

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 februari 2007