Collegiaal Bestuur onder het mes

De interne organisatie van de kerk is een van de onderwerpen waarover het Collegiaal Bestuur in de Raamnota een nadere notitie heeft toegezegd aan de synode.
Met behulp van twee externe adviseurs van de Sesamacademie*  is om te beginnen eerst gekeken naar het eigen functioneren en dat van de flankerende organisaties, zoals het Bisschoppelijk Bureau.
De beide adviseurs ontwikkelden voorstellen om het bestuur beter te laten functioneren. Die voorstellen worden vandaag in een kleine conferentie besproken, daarbij is ook de voorzitter en een vice-voorzitter van de Synode aanwezig.
Wanneer er vandaag consensus wordt bereikt, zal een aantal aanbevelingen terecht komen in de beleidsnotitie voor de synode.
 

* De Sesamacademie is een professionele organisatie, die werkt met wat oudere vrijwilligers, die maatschappelijk hun sporen hebben verdiend en die hun expertise willen inzetten ten dienste van non-profit oganisaties.
Het onderzoek door de academie werd financieel mogelijk gemaakt door de ORKA te Utrecht.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 maart 2007