Buitengewesten en opbouwstrategie

En men komt weer: uit Zeeland, uit Maastricht, Eindhoven, Groningen, Twente en van dichterbij uit Almere en Aalsmeer.
De pastores en bestuurders van de nieuwere plekken op de oud-katholieke landkaart, die met wisselend succes een kerkgemeenschap trachten op te bouwen uit het niets. Het jaarlijks overleg heet dan ook niet voor niets Kerk in opbouw. Dat is ook het thema waarover de consulent kerkopbouw J.W.van Peer het op zaterdag 24 maart zal hebben. Opbouwstrategieën en -methodes komen aan bod in zijn inleiding en de daaropvolgende bespreking.

In het middagprogramma is weer de gebruikelijke ruimte voorzien voor het uitwisselen van ervaringen en van tractaties. Dat is inmiddels al een traditie geworden.

Locatie: Gebouw Oud-Katholieke Kerk te Amersfoort
Aanvang 10.00 uur.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 maart 2007