De rol van de pastor in de kerkopbouw

Op 13 maart 2007 is er in Amersfoort een studiedag georganiseerd voor de pastores over kerkopbouw. Kerken veranderen. Verandering doet pijn en roept weerstand op. Hoe ga je in je parochie om met veranderingsprocessen, zowel inhoudelijk als met het proces zelf? Op deze studiedag wordt de rol van de pastor in de kerkopbouw verkend. Ervaringen vanuit de praktijk worden naast nieuwere aanzetten van kerkopbouw gelegd. Centraal staat daarbij de rol van de pastor in het begeleiden van veranderingsprocessen.

Pastoor Wessel-Jan Woltjer – Kerngroep Almere

Als spreker is Dr. René Erwich bereid gevonden om dit onderwerp in te leiden en deze studiemiddag en -avond ook verder te begeleiden. Dr.Erwich is directeur van de Evangelische Theologische Hogeschool (Ede) en universitair hoofddocent praktische theologie aan de ETF in Leuven. Binnenkort verschijnt van zijn hand: “Gemeente van karakter – wegen van missionair gemeente zijn” (Boekencentrum, Zoetermeer 2007).

Tijd: 16.00-21.30 uur. Lokatie: gebouw Oud-Katholieke Kerk, Kon.Wilhelminalaan 3-5 te Amersfoort.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 maart 2007