Lekenforum in 2007 in Zuid-Bohemen

Het Internationaal Lekenforum 2007 zal plaatsvinden van 1 tot 5 augustus in Strakonice in Zuid-Bohemen. Het thema zal zijn: Algemeen priesterschap. Het algemeen priesterschap op grond van de doop heeft niets te maken met concurrentie met de ambten, maar met de opdracht tot een priesterlijke levenswijze.
Hoe probeer ik persoonlijk het evangelie in de wereld uit te dragen – als leek!

Petrus zegt in zijn eerste brief, hoofdstuk 2, vers 9: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

In aansluiting op het Lekenforum van 2006 waarin het getuige zijn centraal stond, willen we ons in Zuid-Bohemen buigen over dit thema van het algemeen priesterschap van alle gedoopten.

Zie hier voor meer informatie en aanmelding.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 maart 2007