Kinderen bevolken altaarruimte

Bijna dertig kinderen tussen de 2 en 12 jaar volgden aandachtig het verhaal over de schepping en de boom, die maar geen vruchten wilde geven. Ze mochten ook zelf appels in de boom hangen. En het werd zowaar even helemaal stil tijdens het eenvoudige tafelgebed dat daarop volgde.

Op zondag 11 maart werd weer een speciale kinderdienst gehouden in de parochie te Amersfoort met als thema vruchten.
Driemaal per jaar staan de kinderen in het middelpunt en de viering is daarop aangepast. Een initiatief om niet alleen de kinderen, maar ook de jonge ouders bij de diensten te kunnen betrekken.De vruchten in de boom
 

De kinderkerkleiding maakt gebruik van een aantal vaste elementen, zoals de doos, een doos waaruit een paar kinderen voorwerpen mogen halen, die betrekking hebben op het thema van die dag en een verhaal (met gebruik van een beamer). De kinderen vormen daarna een kring rond de tafel tijdens het eenvoudige tafelgebed.
De aanwezige ouders en anderen maken daarna de kring compleet en ontvangen het brood of de zegen.

Amersfoort kinderdienst2 

 

 

 

 

 

 

Het lied Wil je wel geloven van Hanna Lam en Wm ter Burg is bijna een tophit aan het worden in de parochie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 maart 2007