Uitspraak van Tribunaal

Begin oktober vorig jaar kwam bisschop Ramento van de Onafhankelijke Filippijnse Kerk bij een aanslag om het leven. Al eerder waren van diezelfde kerk pastor Tadena en andere kerkelijke werkers bij aanslagen vermoord.
De toedracht werd nooit duidelijk en daders werden niet gevonden of bestraft.
Een patroon dat zich in de Filippijnen eindeloos lijkt te herhalen als het gaat om mensen, die zich inzetten voor de mensenrechten en opkomen voor de allerarmsten. Stakingen worden met geweld gebroken, het lot van de arme bevolking lijkt niet van belang.

De oud-katholieken onderhouden een bijzondere band met de Filippijnse kerk, er was dan ook extra aandacht voor de van 21 tot 25 maart gehouden zitting van het Permanent Peoples’ Tribunal in Den Haag. Bisschop Joris was zowel aanwezig bij de opening als de sluiting van de zitting.
Het tribunaal is een opinie-tribinaal, dat na zorgvuldig onderzoek een oordeel wil uitspreken over de politieke situatie in de Filippijnen. Betrokkenen in de Filippijnen zelf kunnen hun stem nauwelijks of niet zonder gevolgen verheffen tegen de repressieve overheid.
Het tribunaal is een mogelijkheid om de nadruk te leggen op de sociale gerechtigheid, wat nauw aansluit bij de bijbelse profetische opdracht om op te komen voor de weduwe en de wees, de vreemdeling en de onderdrukte.

Het tribunaal heeft op 25 maart 2007 een eindoordeel gepubliceerd, dat hier te lezen valt.
Zie hier voor eerdere berichten over de Filippijnen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 maart 2007