Quasimodolezing

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland organiseert de eerste van een serie lezingen in de Quasimodoreeks op 14 april 2007 in de Gertrudiskapel aan het Willemsplantsoen te Utrecht.

De Quasimodolezing is een initiatief bedoeld voor allen die zich betrokken voelen bij vragen rond geloof en kerk in de huidige samenleving. De lezing vindt plaats rond de 2de zondag van Pasen, zondag Quasimodo. Met de lezing worden thema’s die in de (oud-) katholieke traditie een belangrijke rol hebben gespeeld, in een ruimere context geplaatst en onderzocht op hun betekenis voor de actuele situatie van geloof en kerk. Een internationaal bekend specialist geeft zijn of haar visie op het thema, waarop twee andere deskundigen in het kort reageren. Aansluitend is er gelegenheid tot gedachtenwisseling met het publiek. De voertaal tijdens de bijeenkomst is Engels; er is vertaalapparatuur voorhanden.

The Message of Port-Royal for our Godless World.
De cisterciënzer vrouwenabdij van Port-Royal des Champs bij Parijs vormde in de 17de eeuw het middelpunt van een hervormingsbeweging binnen de katholieke kerk in Frankrijk. Abdis Angélique Arnauld herstelde er in 1609 de kloostertucht en vanaf 1639 vestigden verschillende familieleden en vrienden, onder wie theologen, filosofen en juristen als Antoine Arnauld en Blaise Pascal zich als solitaires (‘eenzamen’) in de omgeving van de abdij. Door de bemoeienis met de politieke en kerkelijke vraagstukken van die tijd kwam Port-Royal in aanvaring met zowel het kerkgezag in Rome als met de Franse koning Lodewijk XIV, hetgeen in 1709 de sluiting en vernietiging van de abdij en de verstrooiïng van de solitaires tot gevolg had. Door contacten met katholieken in de Noordelijke Nederlanden bleef de traditie van het klooster levend in wat eind 19de eeuw de Oud-Katholieke Kerk van Nederland werd.

De geschiedenis van Port-Royal biedt verschillende aanknopingspunten met de actuele situatie van geloof en kerk. Zo zijn er nu evenals toen spanningen aanwijsbaar tussen een individueel beleefd geloof en de grotere verbanden van kerkelijk of politiek gezag. Daarnaast laat Port-Royal ook paradoxen zien. Het teruggetrokken leven van de nonnen en de solitaires verhinderde immers niet, dat zij zich in het hart van Parijs actief bemoeiden met de maatschappelijke, politieke en theologische vraagstukken van hun tijd.

Ellen Weaver promoveerde in 1973 aan Princeton University (New Jersey) op een studie naar de hervorming van de vrouwenabdij van Port-Royal des Champs in de 17de eeuw. Vervolgens doceerde zij o.a. aan Notre-Dame University (Maryland) christelijke spiritualiteit, katholieke kerkgeschiedenis en christelijke mystiek. Sinds haar emeritaat verricht zij in Parijs verder onderzoek naar de rol van vrouwen in de katholieke hervormingsbeweging rond Port-Royal.Naast artikelen publiceerde zij o.a.:The Evolution of the Reform of Port-Royal. From the Rule of Citeaux to Jansenism (Paris 1978);Madame de Fontpertuis, Amie et Gérante d’Antoine Arnauld et de Port-Royal (Paris 1998);La Contre-Réforme et les Constitutions de Port-Royal (Paris 2002);Mademoiselle de Joncoux. Polémique janséniste à la veille de la bulle Unigenitus (Paris 2002);Le Patrimoine de Port-Royal. Histoire documentaire (verschijnt binnenkort).

Eerste Quasimodolezing: zaterdag 14 april 2007
Locatie: Gertrudiskapel ‘In de Driehoek’ Willemsplantsoen 1c Utrecht
Kosten: € 15,- (studenten € 10,-) toegang, koffie/thee, publicatie
Aanmelding: per e-mail aan: Bisschoppelijk Bureau of door inzending van de antwoordstrook aan:
Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort en
gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 22.50.00 ten name van Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort, onder vermelding van: Quasimodolezing 2007.

Programma: zaal open 13.30 uur
welkom 14.00 uur
lezing 14.15 uur
coreferaten 15.15 uur
pauze 15.45 uur
gedachtenwisseling 16.00 uur
afsluiting 16.30 uur

Een vertaling van de lezing van prof. Weaver zal ter plekke beschikbaar worden gesteld.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 april 2007