Pas op, een processie!

Voor de eerste keer met palmpasen ging de St. Vitusparochie in Hilversum van het kerkplein af, de buurt door. De palmpasenprocessie, door het prachtigste weer begeleid, ging dit keer niet alleen het kleine stukje van de Akker naar de kerk, maar maakte een ‘rondje om de kerk’. Muzikanten en misdienaars voorop en een bonte kleurige stoet erachteraan. Buurtbewoners waren vooraf gewaarschuwd met een pamflet in de bus: “Pas op, een processie!”.

Het werd een feest. Vrolijkheid, muziek, zingende kinderen en een koor, dat ternauwernood boven het geroezemoes uit de rijen uitkwam… “We lopen voor gek, maar laten we dan maar es gek doen”. Want het is niet voor niets de dag waarop we de intocht van Jezus in Jeruzalem weer vieren en gedenken. 

Op het kerkplein een reusachtige ‘palmpasenstok’, die na de eucharistieveiring alweer veranderd bleek in een groot houten kruis, dat de hele paasweek het plein zal domineren.  De goede Week in de St. Vitus is niet onopgemerkt begonnen…

 
   
Om alle foto’s te zien van de processie in Hilversum: klik hier