Rogier van der Weyden – Lezing in Engelbert

Victor Schmidt geeft op zondag 13 mei om 13.00 uur in de kerk van Engelbert  een lezing over de beroemde vlaamse schilder Rogier van der Weyden.
In deze lezing, geïllustreerd met dia’s, zal aangetoond worden hoe theologische opvattingen van die tijd hun weerslag gevonden hebben in het werk van Rogier van der Weyden. Geboorte, sterven en opstaan van Christus, de rol van de Moeder Gods, Johannes de Doper en enkele heiligen zullen ter sprake komen.

Voorafgaande aan de lezing is er een eucharistieviering. Deze begint om 11.00 uur.
Tussentijds is er koffie.
Een initiatief van de Martinusparochie in Groningen.

Locatie: Engelberterweg 41 te Engelbert (gem.Groningen)
Aanvang lezing: 13.00 uur.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 april 2007