Aartsbisschop op bezoek in Polen

Aartsbisschop Joris bezoekt als voorzitter van de Internationale Bisschoppen Conferentie deze dagen de oud-katholieke kerk in Polen. Het bezoek volgt op een uitnodiging van de Poolse bisschop W.Wysoczanski.
De Poolse kerk heeft de laatste vijftien jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt na de val van het communistische regime en de toetreding tot de Europese gemeenschap.
De bisschop heeft een overleg met de Synodale Raad, het bestuur van de Poolse kerk, over de participatie aan de Unie van Utrecht, hij brengt een bezoek aan een drietal parochies en houdt op maandag 23 april een lezing aan de Christelijke Academie over de ‘gestalte van de oud-katholieke kerk nu en in de toekomst’.
Op zondag 22 april ging de bisschop voor in een eucharistieviering in de kathedraal te Warschau.
Op het programma staan ook nog ontmoetingen met een vertegenwoordiging van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie, de Orthodoxe Metropoliet van Polen en mogelijk de President van Polen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 april 2007