Vrouwen weer neergestreken in Wahlwiller

Opnieuw is een vijfentwintigtal vrouwen neergestreken in het Zuid-Limburgse Wahlwiller voor een aflevering van de vrouwen ontmoetingsdagen. Een al jaren succesvolle activiteit van de bijna tachtig jarige Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland.

Sinds 1999 organiseert de Bond de vrouwenontmoetingsdagen in het Arnold Janssen-klooster. Gedurende vier dagen wordt er aan de hand van een thema met elkaar van gedachten gewisseld. Thema’s in de afgelopen jaren waren “Gaandeweg de bron, Dromen, Vallen en Opstaan, Wat woorden doen, Met hart en ziel”.

De voorbereidingscommissie gebruikt diverse werkvormen om het onderwerp van alle kanten te belichten. Het uitgangspunt is vaak een bijbelverhaal. Door middel van muziek, dans, spel, bibliodrama, beeldende kunst, maar vooral door de intensieve onderlinge gesprekken worden veel ervaringen en inzichten gedeeld. Het wordt daardoor een verrijkende ervaring voor alle deelneemsters. Dit jaar is het thema: ‘Hildegard von Bingen, haar leven…mijn leven’.  Wahlwiller 23 t/m 26 april, de tweede serie volgt in het najaar, van 22 t/m 25 oktober 2007.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 april 2007