Randkerkelijkheid, een boeiend pastoraal en geldwervend thema

De Interkerkelijke Commissie Geldwerving (Kerkbalans) heeft voor donderdag 26 april a.s. een kleinschalig seminar georganiseerd over het bovengenoemd thema.
Het seminar vindt op uitnodiging van de Oud-Katholieke Kerk plaats in het oud-katholieke kerkje aan de Leeuweringerstraat te Oudewater.
Er is een drietal korte inleidingen over het beleid van de resp. kerken m.b.t. de randkerkelijken, verzorgd door:

  • ds.Bas Plaisier, scriba van de generale synode van de PKN
  • prof.dr.Eduard Kimman s.j., secretaris-generaal van de R.K. Bisschoppenconferentie
  • mgr.dr.Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht

gevolgd door twee inleidingen van ‘deskundigen’:

  • drs.Baukje Stam, consultant bij WWAV (marketing en communications for the non-profit sector) over investeren in de groep randkerkelijken is meer dan de moeite waard
  • dr.Piet Schelling, predikant te Monster over Mijn ervaring met en visie op randkerkelijken.

Het geheel wordt afgesloten met een plenaire gedachtewisseling o.l.v. drs.Ad de Regt.

Locatie: Oud-Katholieke Kerk, Leeuweringerstraat 12 te Oudewater.
Aanvang: 09.30 uur. Afsluiting 12.30 uur.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 april 2007