Van geloofsmonumenten en nieuw aanbod

Moeten kerken op zoek naar donateurs? Tijd voor een Vereniging Geloofsmonumenten naast Natuurmonumenten?
Randkerkelijken bestaan misschien wel helemaal niet, is de kerk zelf niet aan de rand terecht gekomen?
Wordt het geen tijd het aanbod van de kerk aan te passen aan de vraag; kerk naar de mens, in plaats van de mens naar de kerk?
Interessante vragen, die tijdens het kleine seminar gesteld werden, dat de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (Kerkbalans) op 26 april in Oudewater had georganiseerd rond het thema Randkerkelijkheid, een boeiend pastoraal en geldwervend thema.
Aartsbisschop Joris was een van de inleiders tijdens het seminar, zijn bijdrage is hier te lezen.
Aankondiging van het seminar.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 april 2007