Koster Cor onderscheiden

De markante koster van het oud-katholieke kerkje van de H.Michael in Oudewater, dhr.C(or).J. van de IJssel, werd vandaag onderscheiden. Vanmorgen werden hem ten stadhuize de versierselen opgespeld behorende bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.
Dhr.v.d.IJssel was ondermeer reserve wachtmeester van de rijkspolitie. Op het kerkelijk terrein zet hij zich al jarenlang in voor het behoud van het kerkje in Oudewater, dat een paar deuren afligt van de bekende Heksenwaag. Vorig jaar wist hij nog gedaan te krijgen dat de pastorietuin werd omgevormd in een stadspark, dat overdag toegankelijk is voor publiek.
Van harte geluk gewenst!


Cor van de IJssel (rechts) met pastoor H.P.Lippe en em.bisschop T.J.Horstman
bij de inwijding van de tuin en het Michaelsbeeld

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 april 2007