Willem de Boer neemt afscheid

Eigenzinnige zwoeger in dienst van God is Wim de Boer altijd geweest. Niet kiezend voor de makkelijkste weg, met een groot hart voor de Missie en de Filippijnen en altijd op de bres voor het evangelie. Als een van de weinigen ging hij in de buurt langs de deuren met boekjes van het Intercityproject, met knikkende knieën, maar toch…
Op zondag 6 mei a.s. neemt hij afscheid als pastoor van de parochie van de H.Adelbertus in IJmuiden en gaat moegestreden vervroegd met emeritaat.

Geboren in 1943 als Gereformeerde jongen in Enkhuizen, hield hij de kerk wel voor gezien rond zijn 15e jaar. Maar het geloof liet hem niet los en rond zijn twintigste jaar kwam hij terecht bij de oud-katholieken en begon in de avonduren aan een theologische opleiding naast werk als vrachtwagenchaufeur, lichtmatroos en bij een buizenfabriek. In die periode zette hij zich ook in voor het toenmalige Apostoleia “bureau tot verspreiding van het geloof”. De eerste folders over de Oud-Katholieke Kerk waren van zijn hand.
In 1988 kon een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: hij werd tot priester gewijd en vertrok samen met zijn vrouw Clemence Celie voor een periode van twee jaar naar de Filippijnen om daar te werken en de liefde voor de Filippijnse kerk is nooit meer overgegaan. In de latere jaren heeft hij de steun aan de zusterkerk tot inzet gemaakt van het werk van de Missie Sint Paulus, waarvan hij al jaren de dynamische voorzitter is.
Na zijn terugkomst kon hij worden ingezet in het pastoraat in de IJmond en in 1994 werd hij formeel pastoor van de Adelbertusparochie. Het parochiepastoraat combineerde hij jarenlang met het werk als geestelijk verzorger in het Verpleeghuis Velserduin in Driehuis en later in het verzorgingshuis Breezicht in IJmuiden.
Voor de Adelbertusparochie wist pastoor de Boer regelmatig de aandacht te trekken door het organiseren van exposities van kunstenaars of bijzondere diensten.

Het afscheid van de parochie vindt plaats met een feestelijke vesper om 16.00 uur op zondag 6 mei a.s. waarna een receptie volgt in het Adelbertuscentrum. De collecte tijdens de dienst – hoe kan het ook anders – is bestemd voor de jubileumactie van de Missie Sint Paulus: de bibliotheek van het St. Pauls Seminarie van de Filippijnse zusterkerk in La Paz, Hoilo City.

Pastoor de Boer wordt opgevolgd door past.R.W.Frede, thans nog pastoor van Amsterdam. De mutatieronde deze zomer in het bisdom Haarlem wordt daarmee ingezet.
Moge er nog vele goede en wat rustige jaren volgen voor de emeritus en zijn vrouw, die inmiddels verhuisd zijn naar Velserbroek.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 mei 2007