Symposium de Kerkelijke Werker

Het Centrum voor Kerk en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam organiseert op 14 mei 2007 een symposium over de Kerkelijke werker.

Veel kerken kennen de figuur van de kerkelijk c.q. pastoraal werker. In gemeenten en parochies veelal een gewaardeerde kracht. Maar diens positie is problematisch. Voortdurend zijn er vragen over die positie ten opzichte van wie in het ambt staat dan wel gewijd is. Tegelijk is er in kerken de als druk gevoelde praktijk van het priestertekort respectievelijk kleine gemeenten. Tijdens het symposium komen zowel de rooms-katholieke als de protestantse traditie ter sprake, en wordt aandacht besteed aan zowel de theologische (systematische en praktische) als aan juridische aspecten.

Inleidingen zullen worden verzorgd door prof.dr. A. van de Beek, dr. A.H.C. van Eijk, dr. H. Post, dr. A.P.H. Meijers en prof.mr. T.J. van der Ploeg.

Aan het slot van het symposium zal de nieuw te verschijnen bundel ‘Een troon voor het Woord‘ van drs. L.C. van Drimmelen worden gepresenteerd. In deze bundel zijn opgenomen diens belangrijkste artikelen op het gebied van het kerkrecht.

Het programma is als volgt samengesteld:

11.00 – 10.30 uur:      Ontvangst met koffie en thee
10.30 – 10.45 uur:     Opening / inleiding op thema door dagvoorzitter dr. C. van den Broeke
10.45 – 11.30 uur:      Referaat prof.dr. A. van de Beek + vragen / discussie
11.30 – 12.15 uur:      Referaat dr. A.H.C. van Eijk + vragen / discussie
12.15 – 13.15 uur:      Lunchpauze
13.15 – 14.00 uur:      Referaat prof.mr. T.J. van der Ploeg + vragen / discussie
14.00 – 14.45 uur:      Referaat dr. H. Post, + vragen / discussie
14.45 – 15.00 uur:      Koffiepauze
15.00 – 15.45 uur:      Referaat dr. A.P.H. Meijers + vragen / discussie
15.45 – 16.15 uur:      Forumdiscussie o.l.v. dagvoorzitter
16.15 – 16.30 uur:      Afsluiting / conclusies door dagvoorzitter
16.30 – 17.00 uur:      Boekpresentatie + overhandiging en dankwoord
17.00 – 18.00 uur:      Borrel

Locatie:          VU-hoofdgebouw Kerkzaal (16e verdieping)
                        De Boelelaan 1105 te Amsterdam

De kerkzaal is te bereiken via de liftengroep in het hoofdgebouw. U neemt de lift naar de 15e verdieping en vervolgens de trap naar de kerkzaal.

Meer informatie:  mr. Drs. T. van Kooten (030 – 281 98 02) of Dr. C. van den Broeke (0118 – 56 30 84)
Email: symposium@kerkenrecht.nl

Kosten:
Deelname aan het symposium kost € 25 inclusief lunch, thee en koffie. Indien men in aanmerking wil komen voor opleidingspunten (advocaten en notarissen), zijn de kosten € 75. Het bijwonen van de boekpresentatie is kosteloos.

Aanmelding:
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op girorekening 9592981 t.n.v. Centrum voor Kerk en Recht te Utrecht of per e-mail naar symposium@kerkenrecht.nl (betaling dan contant op locatie)

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 mei 2007