In dankbaarheid omzien

Vanmorgen (9 juli) is in Egmond aan Zee Elizabeth Horstman-de Groot na de uitvaartdienst in de parochiekerk van de Heilige Agnes aan de Voorstraat te ruste gelegd op de begraafplaats te Egmond. De dienst van Schrift en gebed werd geleid door de bisschop van Haarlem, mgr.dr.J.L.Wirix-Speetjens. Velen waren naar Egmond gekomen om afscheid te nemen van een geliefde pastoorsvrouw. De kerk te Egmond was ook tijdens de sobere avondwake op zondagavond nagenoeg geheel gevuld.

De vrouw van emeritus bisschop T.J.Horstman overleed jl. woensdag in de leeftijd van 79 jaar na een ziekbed van enkele maanden. Lies Horstman had een groot gevoel voor sociale rechtvaardigheid en een groot hart voor de mensen, waarmee ze als vrouw van pastoor en later bisschop Horstman in contact kwam. Het klassieke oud-katholieke beeld van een pastoorsvrouw, die naast haar man het nodige pastorale werk achter de schermen verrichtte, was op haar helemaal van toepassing. Ze zal ook bij de oudere parochianen van met name de parochies Utrecht, Egmond en Alkmaar in gedachten voortleven.
De kerk gedenkt haar in dankbaarheid.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 juli 2007