Verlangen en verleiden!

De aartsbisschop geeft in een artikel op de website van Reliflex als ‘beroepsgelovige’ zijn visie op het fenomeen ietsisme. Ietsisme is volgens de Van Dale een algemene term voor uiteenlopende overtuigingen waarbij mensen ‘aannemen’ dat er ‘iets’ is tussen hemel en aarde, zonder concreet een welbepaalde religie aan te hangen. “Wij mensen willen ons geborgen voelen en deze behoefte verwijst naar een verlangen, iets wat wezenlijk is voor ons menszijn….. Het is aan ons, de kerken, om mensen het juiste milieu te bieden om zich verder te ontwikkelen. Ik vind het de opdracht voor het pastoraat om mensen daartoe te ‘verleiden’, om ze de bekoorlijkheid van het gelovige leven te laten zien….” aldus de aartsbisschop. Voor wie meer wil lezen over zijn visie, zie www.reliflex.nl. Deze website wil de religieuze zoektocht van mensen in beeld brengen, wil een platform bieden om erover van gedachten te wisselen en is erop gericht om niet legitimatie maar inspiratie uit de verschillende religieuze tradities te halen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 juli 2007