Priesterwijding in Utrecht

Afgelopen zaterdag was het feest in de kathedraal in Utrecht waar Bernd Wallet door de aartsbisschop tot priester werd gewijd. De pastoor van de Engelse parochie waar Bernd werkzaam is, legde een enthousiast getuigenis af, net als een parochiaan uit Den Haag, waar Bernd tijdens zijn opleiding enige tijd stage gelopen heeft.

Veel collega’s, waaronder enkele Anglicaanse, waren naar Utrecht gekomen om de wijdeling mede de handen op te leggen.

Dat de nieuwe priester werkzaam is in de Anglicaanse parochie Northallerton (Aartsbisdom York) wordt gezien als een zichtbaar teken van het Bonn Agreement en is daarmee een uiting van onze verbondenheid met de Anglicaanse Kerk.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 juli 2007