Priesterwijding met een Engels tintje!

Op zaterdag 30 juni a.s. zal de Aartsbisschop van Utrecht, mgr. Joris Vercammen, diaken Bernd Wallet tot priester wijden in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht. De eucharistieviering begint om 14.00 uur. Een ieder is van harte welkom deze feestelijke dienst bij te wonen.
Drs.B.Th.Wallet studeerde aan de theologische opleidingsinstituten in Nederland en Engeland. Op 2 juli 2006 werd hij door de Aartsbisschop van York namens de Aartsbisschop van Utrecht tot diaken gewijd. Sinds zijn diakenwijding assisteert Bernd Wallet de verantwoordelijke priester in de Engelse parochie Northallerton, North Yorkshire (Diocese of York), voor een periode van drie jaren. Bernd Wallet is gehuwd met Elly Jonkers en het echtpaar heeft een zoontje. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 juni 2007