Zorg voor het verhaal

 

 

Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding
Ruard Ganzevoort en Jan Visser gaven een nieuw handboek en naslagwerk voor het pastoraat en de geestelijke verzorging uit, opgezet vanuit de levens- en praktijkvragen die op studenten en pastores afkomen.

Zorg voor het verhaal is een geheel nieuw opgezet leerboek voor het pastoraat en de geestelijke verzorging. Eerst worden de theoretische en culturele achtergronden besproken en komen de voornaamste pastorale modellen ter sprake. Dat loopt uit op de keuze voor een narratief model waarin het verhaal van mensen en het verhaal van God met elkaar verbonden worden. In het methodische deel komt het concrete pastoraat aan bod: gespreksvoering, gespreksstrategie, het werken met de verhalen en een methode van narratieve analyse en theologische reflectie. Tot slot gaat dit deel in op de specifiek pastorale methoden van gebed, bijbellezen en ritueel. In het derde deel worden de levensloop en centrale existentiële thema’s inhoudelijk uitgewerkt: verlies, schuld en schaamte, woede en geweld, angst en verlangen. Het slothoofdstuk gaat over de pastor zelf.

De opzet van Zorg voor het verhaal is geheel gedacht vanuit de vraag wat studenten en beginnende pastores vanuit allerlei christelijke stromingen nodig hebben. Daarom bevat elk hoofdstuk verwerkingsopdrachten, veelkleurig casusmateriaal en vragen waarmee men kan toetsen of men de stof beheerst. Daarnaast biedt het ook de ervaren pastor tal van verdiepende en vernieuwende inzichten. De uitgebreide bibliografie en de vele verwijzingen maken het boek tot een grondig naslagwerk.

Prof. R. Ruard Ganzevoort doceert pastorale en praktische theologie aan de Vrije Universiteit en aan de Protestantse Theologische Universiteit (Kampen).
Prof. Jan Visser doceerde pastorale psychologie en theologie in Utrecht en was rector van het Oud-Katholiek Seminarie.

Uitgave: Boekencentrum. ISBN: 9789021141541
Uitvoering: gebonden Blz: 400 pag.  Prijs: € 37,50

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 juli 2007