Dominicanen vechten tegen de bierkaai

Vandaag viel bij alle rooms-katholieke parochies een brochure op de mat, waarin de Nederlands Orde van Dominicanen zich sterk maakt voor het recht van parochie om de eucharistie te vieren, ook zonder een gewijde priester. Zie voor een uitvoerig bericht IKON Kerknieuws.
Hoewel de oproep zeker sympathie verdient, is de eerste reactie van officiele Rooms-Katholieke zijde, zoals kon worden verwacht, niet positief. Het is ook de vraag of de Dominicanen met een dergelijke oproep de discussies over het opheffen van het verplichte celibaat, laat staan die over het openstellen van het ambt voor de vrouw, een dienst bewijzen.

Uit de oud-katholieke kerkgeschiedens van de afgelopen eeuw valt te leren dat dergelijke processen alleen geleidelijk op een goede manier kunnen leiden tot een breed gedragen consensus. Zo werd het besluit van de oud-katholieke bisschoppen in 1998 om het ambt voor vrouwen open te stellen eerst genomen na een jarenlang synodaal proces, waarbij alle voors en tegens zwaar werden gewogen. De bisschoppen konden bovendien in hun herderlijke brief Ambt in de branding hun besluit theologisch onderbouwen.
Je kunt ook vraagtekens zetten bij het ontkoppelen van ambt en sacrament, dat is zeker geen oud-katholieke opvatting al gaat zij er wel vanuit dat de kerk de eucharistische gemeenschap vormt met de priester als voorganger.

Maar misschien dat deze laatste oproep van de Dominicanen toch weer een discussie op gang brengt over de beide onderwerpen en dat zouden oud-katholieken zeker niet betreuren.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 augustus 2007