Derde Europese Oecumenische Assemblee

De Roemeense stad Sibiu vormt het toneel voor de Derde Europese Oecumenische Assemblee, die van 4 tot en met 8 september wordt gehouden op initiatief van de Conferentie van Europese Kerken (KEK) en de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). Ruim drieduizend vertegenwoordigers van de verschillende christelijke kerken in Europa komen hiervoor samen. De Kerken en kerkelijke gemeenschappen van Europa bespreken hoe de eenheid tussen de christenen bevorderd kan worden. Ook wordt onderzocht op welke religieuze, ethische en politieke beleidsterreinen ze hun samenwerking kunnen intensiveren.   

Vanuit Nederland komt een groot aantal deelnemers, de Oud-Katholieke Kerk zou aanvankelijk vertegenwoordigd worden door de bisschop van Haarlem, mgr.J.L.Wirix-Speetjens, mw.Adrie Paasen (lid van het Collegiaal Bestuur) en mw.Corinne van de Ven (studente aan het Oud-Katholiek Seminarie). Wegens gezondheidsproblemen heeft de bisschop van Haarlem echter op het laatste moment moeten afzien van deelname, aartsbisschop Joris Vercammen heeft nu zijn plaats ingenomen en zal een deel van de conferentie kunnen bijwonen.

Onder de Rooms-Katholieke delegatieleden bevinden zich onder anderen kardinaal A. Simonis, apostolisch administrator van het aartsbisdom Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, Mgr. F. Wiertz, bisschop van Roermond en referent voor de media en Mgr. J. van Burgsteden s.s.s., hulpbisschop van Haarlem en referent voor de oecumene en de oosterse christenen. Verder zullen vertegenwoordigers van diverse Nederlandse protestantse kerken en van kerkelijke organisaties in Sibiu aanwezig zijn, waaronder June Beckx, Algemeen Secretaris van SKIN, de Vereniging van Migrantenkerken in Nederland.
Naast de officiële gedelegeerden gaat ook een groep belangstellenden naar Sibiu op initiatief van de Utrechtse Raad van Kerken. Daarbij is ook de oud-katholieke assisterend pastoor van Utrecht, past. Rudolf Scheltinga.

De bijeenkomst in Sibiu is de derde in zijn soort. De eerste Oecumenische Assemblee werd in 1989 in Basel (Zwitserland) gehouden en de tweede in 1997 in Graz (Oostenrijk). Daar werd het initiatief genomen voor een aantal gezamenlijke afspraken, die in 2001 leidden tot de Charta Oecumenica. Dit is een handvest voor groeiende samenwerking tussen de kerken in Europa. De Charta Oecumenica heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de groeiende samenwerking tussen de kerken.

Het thema van de bijeenkomst in Sibiu luidt: ‘Het licht van Christus schijnt over allen. Hoop op eenheid en vernieuwing in Europa’. Tijdens de Assemblee staan negen aandachtsvelden centraal: eenheid, spiritualiteit, getuigenis, Europa, religies, migratie, schepping, gerechtigheid en vrede. Net als bij de twee voorgaande edities is het de bedoeling dat aan het einde een slotdocument wordt gepresenteerd, ditmaal in de vorm van een boodschap aan Europa.
De Roemeense stad Sibiu is dit jaar, samen met Luxemburg, Culturele Hoofdstad van Europa.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 augustus 2007