Geldwerving komt op stoom

Hoe kan de financiële betrokkenheid van de leden van de kerk vergroot worden? Hoe pak je nu de actie Kerkbalans goed aan? Welke hulp kan daar de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) bij bieden? Wat is er nog meer mogelijk en wat wordt er her en der al gedaan?
Vragen die centraal staan op 6 oktober 2007 op de bijeenkomst over geldwerving en kerkbalans nieuwe stijl. De oud-katholieke commissie geldwerving organiseert in samenwerking met het Collegiaal Bestuur een ochtend in de Joriszaal van de oud-katholieke parochie op ’t Zand te Amersfoort voor kerkbesturen èn pastores.
Geldwerving mag en kan je niet alleen in de schoenen schuiven van de penningmeester, maar is een zaak voor het hele kerkbestuur inclusief de pastores.

Op 6 oktober geeft ook de heer E.Fokkema (lid ICG) een workshop kerkbalans en worden en ervaringen over de gevoerde acties uitgewisseld en wordt de aandacht gevraagd voor de actie Kerkbalans 2008 nieuwe stijl.

Lokatie: Joriszaal Oud-Kat.Parochie Amersfoort, ’t Zand 13 / Boldersstraat.
Aanvang 10.00 uur en afronding 13.00 uur.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 augustus 2007