Vergeten worden is ook een ramp

In de laatste Nieuwsbrief van Kerk in Actie worden de plannen en acties voor het jaar 2008 al ontvouwd. Bijna vergeten wordt dat ook de Oud-Katholieke Kerk participeert aan Kerk in Actie.

Tijdens de 40dagentijd 2008 besteedt Kerk in Actie aandacht aan vergeten rampen. Miljoenen mensen lijden nog dagelijks onder de gevolgen van een ramp, die hen ooit trof. Zij leven al jaren als vluchteling. Tijdens de 40dagentijd willen we stilstaan bij deze mensen, die niet vergeten mogen worden. Kerk in Actie en ICCO kunnen dankzij uw steun helpen. In Colombia en Congo met verzoeningsactiviteiten van het Zendingprogramma. In Sudan met hulp in de vluchtelingenkampen. In Oost-Timor de kinderen, die na de ingrijpende bevrijdingsstrijd ontspoorden in de gevangenis terecht kwamen. In Nederland de vakantieweken voor de kinderen van vluchtelingen en medische zorg aan vreemdelingen zonder papieren.

Lees de volledige  nieuwsbrief (pdf) van augustus/september 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 augustus 2007