Religieus leiderschap

Op 6 augustus viert de kerk het feest van de Verheerlijking op de berg, ook wel Gedaanteverandering van de Heer genoemd. De evangelist Lucas bericht over dat wonderlijke moment, waarop er even iets anders oplichtte tijdens het leven van Jezus. Vergelijkbaar met het moment van Jezus’ doop in de Jordaan. (Lucas 9, 28-36).

De lezingen van die feestdag gaven past.R.Robinson aanleiding tot een overpeinzing over regligieus leiderschap.
Religieus leiderschap, de kerkstructuur en een leergezag blijven noodzakelijk wil een kerk gedurende meerdere generaties blijven bestaan. Er moeten mensen zijn die bepalen hoe de traditie wordt doorgegeven, maar ook welke antwoorden we moeten geven op de uitdagingen van deze tijd. In onze kerk zijn we de afgelopen decennia wel anders tegen het uitoefenen van gezag aan gaan kijken…aldus een citaat uit de preek. Voor u helemaal na te lezen op deze site.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 augustus 2007