Gebedsweken schuiven ineen

De Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie constateren een groeiende belangstelling voor interkerkelijke gebedsinitiatieven bij lokale kerkgemeenschappen. Daarom hebben beide organisaties besloten hun eigen gebedsweken aan het begin van het jaar voortaan beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke data te kiezen. In 2008 gaat het om de week van 20 tot en met 27 januari.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) kennen allebei een gebedsweek in de maand januari. Beide gebedsweken zijn geworteld in een respectabele en internationale traditie. De ‘Week van Gebed voor de eenheid van de christenen’ van de Raad van Kerken wordt sinds 1908 jaarlijks gehouden van 18 tot en met 25 januari. De gebedsweek van de Evangelische Alliantie wordt sinds 1846 gehouden in de tweede week van januari. Beide weken worden internationaal breed gevierd.

Meer achtergronden op de website van de Raad van Kerken.

Bron: Raad van Kerken in Nederland
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 augustus 2007