Studiedag over 25 jaar Lima-rapport

De beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland organiseert in samenwerking met de Oud-Katholieke Kerk van Nederland een studiedag op zaterdag 29 september te Utrecht over 

25 JAAR RAPPORTEN ‘BAPTISM, EUCHARIST AND MINISTRY’
over de betekenis van de BEM-rapporten voor de Nederlandse kerken

In 2007 is het 25 jaar geleden dat in Lima, de hoofdstad van Peru, een drietal oecumenische verklaringen werd gepubliceerd over Doop, Eucharistie en Ambt. De Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken slaagde erin te komen met een tekst waarin belangrijke theologische verschillen tussen de verschillende kerkelijke tradities voor een groot deel werden overbrugd. En dat over de zeer moeilijke onderwerpen van doopsel, eucharistie en ambt. Deze zogenaamde BEM-rapporten of Lima-rapporten zijn dan ook een mijlpaal in de geschiedenis op weg naar herstel van de eenheid van de kerken. Ze zijn het resultaat van meer dan 50 jaar oecumenische samenwerking van de kerken, vanaf de eerste conferentie van Geloof en Kerkorde in Lausanne in 1927 tot de vergadering in Lima in 1982, waar ze in hun uiteindelijke vorm werden aanvaard.

Lees hier verder voor het programma en praktische informatie.

Amersfoort, Bisschopppelijk Bureau, 24 september 2007
(herhaling van 18 juli 2007)