Steekt de wind op in IJmuiden?

Heden een openbaar debat tussen:Prof.dr.Henk de Roest

 Prof. Dr. H.P. (Henk) de Roest, hoogleraar praktische theologie Universiteit van Leiden
en
– Prof. Dr. A.K.H. (Angela) Berlis,
rector Oud-Katholiek seminarie en bijzonder hoogleraar aan het departement Godgeleerdheid aan de faculteit
Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht.

Met als thema Een bezield verband, mogelijkheden voor inspirerend kerk-zijn,
mede naar aanleiding van het boek “En de wind steekt op”, auteur Prof. Dr. H.P. de Roest, uitgever Meinema; ISBN-10: 90 211 4080 2.

Opnieuw een activiteit in het kader van het 100 jarig jubileum van de Engelmunduskerk.

Plaats: Kerk van de H.Engelmundus, Kon.Wilhelminakade 119 te IJmuiden
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur.

De feestmaand in IJmuiden is bijna ten einde.  Op zaterdag 29 september gaat om 20.00 uur de grote Feestavond voor de parochie van start in het Thalia Theater, dat tot 100 jaar geleden werd gebruikt als kerkplek voor de parochie.
En op zondag 30 september om 15.00 uur volgt nog de feestelijke viering, waarin pastoor Dick Schoon afscheid neemt en de bisschop van Haarlem de nieuwe pastoors Harald Münch en Martina Liebler zal installeren.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 september 2007