Luisterend naar de stilte

De parochie Dordrecht hervat met ingang van oktober de middagpauzediensten. Iedere woensdag van 12.30 uur tot 13.00 uur staat de parochiekerk aan de Voorstraat open voor stil gebed, het bidden van een psalm en een korte eucharistieviering.
Een onderbreking van het drukke dagelijks gedoe in de oude binnenstad van Dordt. Het initiatief van pastoor Klaas-Jan Homan wordt gewaardeerd, zo blijkt uit het regelmatige aantal bezoekers van voorgaande jaren.
Na afloop van de korte dienst is er een kop thee en ruimte voor een kort gesprek.

Locatie: Oud-Katholieke Kerk van de H.Maria, Voorstraat 118, Dordrecht
Tijd: alle woensdagen in de maanden oktober t/m mei van 12.30 tot 13.00 uur.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 september 2007