De crisis in de oecumene

Hoe de oud-katholieken zouden kunnen bijdragen aan een oplossing van de crisis in de oecumene, is het onderwerp van het college, dat aartsbisschop dr. Joris Vercammen morgen houdt op de Seminariedag.
Tijdens de jaarlijkse seminariedag staat de eigen ambtsopleiding centraal. De ontwikkelingen binnen het onderwijs, een bericht van de studenten en een openbaar college vormen de vaste bestanddelen van de middag, afgewisseld met muzikale bijdragen.
Bisschop Vercammen doceert aan het oud-katholiek seminarie de ecclesiologie (leer van de kerk) en de ambtsleer. In zijn openingscollege gaat hij in op het begrip de nieuwe katholiciteit en de uitdagingen en bijdragen van de Unie van Utrecht aan het oecumenisch perspectief.

Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 6 oktober vanaf 14.30 uur
in het voormalige gebouw van het Seminarie aan de Kon.Wilhelminalaan 3-5 te Amersfoort.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 oktober 2007