Hoe pak je dat nu aan en hoe niet?

Dat was de hamvraag j.l. zaterdag bij de bijeenkomst voor de Geldwerving, die was georganiseerd voor de kerkbesturen en pastores te Amersfoort.

Dhr.E.Fokkema, lid van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) leidde een workshop over wat je nu wel en niet in een brief moet schrijven bij de actie Kerkbalans. Binnen de kortste keren hadden de deelnemers aan de bijeenkomst in de gaten hoe je dat niet moet doen. De deelnemers kregen de opdracht om twee concrete sterke punten uit hun parochie te benoemen en daar eens van uit te gaan in plaats van een zielig verhaal op te hangen over de vele uitgaven en de achterblijvende inkomsten.

Een hele belangrijke tip was ook om mensen, die wat minder betrokken zijn, niet te benaderen met een acceptgiro als enig teken van leven van de kerk, maar om eerst contact te leggen. Het pastoraat gaat voor de geldwerving uit.

Dhr.Fokkema illustreerde zijn betoog met voorbeelden van parochies en gemeenten, die al actief waren betrokken bij de nieuwe strategie van de ICG Verbreden en verdiepen en daar baat bij hadden. Het bleek dat een goede actie op dit terrein ook de parochieopbouw ten goede komt.

Tot slot van de bijeenkomst werd de DVD Gooi het net uit aan stuurboord getoond. Deze DVD werd in opdracht van de PKN ontwikkeld en gaf een goede samenvatting van wat die morgen aan de orde was geweest aan de hand van voorbeelden uit de PKN.

Gelet op het enthousiasme van de aanwezigen, hadden de diverse parochies ongelijk om niet in te gaan op de uitnodiging van de O.K.Commissie voor de Geldwerving om op zaterdag 6 oktober naar Amersfoort te komen.

De Interkerkelijke Commissie Geldwerving heeft enkele jaren geleden het bureau WWAV in Woerden opdracht gegeven een nieuwe communicatiestrategie voor de kerken te ontwikkelen. Dat onderzoek is afgerond en de resultaten hiervan zijn zeer bemoedigend. De kern van het onderzoek was: Verbreden en verdiepen. Bij ‘verbreden’ gaat het om van de randkerkelijken, waarbij tevoren vast moet staan wat men onder een randkerkelijke verstaat, te benaderen met het verzoek (weer) een bijdrage voor het plaatselijk kerkenwerk te geven, terwijl bij ‘verdiepen’ een bepaalde categorie gemeenteleden door middel van een brief benaderd wordt met de vraag of men de bestaande bijdrage wil verhogen.
De ICG komt binnenkort met een geheel vernieuwde website, waar service voorop staat.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 oktober 2007