Bisschop bezoekt Schiedam

 

De Aartsbisschop bracht op maandag 26 november een werkbezoek aan Schiedam. Zoals aangegeven in de beleidsnota’s behorend bij de Groeinota, wordt het werkbezoek als instrument ingezet om directer met de parochies te kunnen communiceren over de lokale voortgang.

De Schiedamse parochie heeft net een uitgebreide kostbare restauratie van het kerkcomplex achter de rug. Dankzij de inspanning van de Stichting Berschermd Stadsherstel Schiedam en het kerkbestuur kon de restauratie van de kerk uit 1861, gebouwd op de plek van de eerdere schuilkerk ’t Huis te Poort, tot een goed einde worden gebracht.
Sinds de officiële opening op 9 september van dit jaar bruist het Huis te Poort weer van leven en verovert zich snel een plek in het cultureel-sociaal leven van Schiedam. Dat verhult niet het probleem van een wat vergrijzende parochie, die hoe langer hoe meer aangewezen is op de pastoraal-liturgische ‘service’. Deze service wordt overigens in voldoende mate gegarandeerd. Beleidsmatige vraag is wel hoe in de toekomst dit tweestromen beleid harmonieus kan samenvloeien op de Dam. Hierover werd gesproken met het kerkbestuur, dat op korte termijn met een formeel plan zal komen. 
De kerk ziet er overigens weer prachtig uit.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 november 2007