Zeeliedenpastoraat steekt van wal

Een feestelijke bijeenkomst in de Flying Angel Club in Vlissingen hedenavond. Na een eucharistieviering volgt de plechtige ondertekening van twee documenten, waarin de unieke samenwerking geregeld wordt tussen het Aartsbisdom Utrecht, de Anglicaanse bisschop van Gibraltar in Europa en de Internationale organisatie van de Mission to Seafarers in Londen en de plaatselijke organisatie van die Mission in Vlissingen.
De Anglicaanse bisschop Geoffrey Rowell legt de pastorale verantwoordelijkheid voor het zeemanspastoraat daarmee neer bij de oud-katholieke Aartsbisschop van Utrecht. De Oud-Katholieke Kerk krijgt daardoor een fulltime stek in het pastoraat in Zeeland (80% Mission en 20% voor de O.K. Statie Zeeland). De internationale organisatie vergoedt de salariskosten van de pastorale zorg aan de zeelieden. Het is de eerste maal dat deze organisatie een dergelijke overeenkomst afsluit met een niet Anglicaans bisdom.

Zowel bisschop Geoffrey Rowell als aartsbisschop Joris Vercammen zijn present in Vlissingen, evenals Canon Bill Christianson, Secretaris-Generaal van de Mission to Seafarers en natuurlijk het bestuur van de Mission in Vlissingen.

Voorshands is pastor Jan van Handenhoven (65 jaar) nog werkzaam in Zeeland, maar aan zijn opvolging wordt gewerkt. Pastor van Handenhoven hield tijdens de oud-katholieke synodezitting van 20 november jl. nog een gloedvol betoog over de groeiende vraag naar het zeeliedenpastoraat en sprak vol lof over de grote inzet van de vele vrijwilligers.