Almere moet afscheid nemen van pastor Woltjer

Pastor Wessel-Jan Woltjer gaat zondag 9 december voor de laatste maal voor in de eucharistieviering in de Kerngroep Almere. Vanwege de sterke achteruitgang van zijn ogen heeft hij zijn ontslag als pastor bij de bisschop moeten indienen.

Wessel-Jan Woltjer, geboren in 1947 in Hoogeveen, wist als getrouwde werkstudent een theologische studie te volgen in Kampen en af te ronden in Groningen. Hij was van 1978 werkzaam als predikant in Dokkum en Raard. In 1982 werd hij vlootpredikant bij de Koninklijke marine en heeft in die functie de hele wereld rondgevaren.
Een carriere aan land volgde in 1989 toen hij werd geplaatst als groepstrainer en -begeleider op het Militair Vormingscentrum Beukbergen. Van het centrum werd hij in 1998 directeur en stak veel energie in renovatie en nieuwbouw van het centrum.

Na zijn functioneel leeftijdsontslag in 2002 kon een al langer gekoesterde wens in vervulling gaan: de overstap naar de Oud-Katholieke Kerk. In Amersfoort waren hij en zijn vrouw al jaren gastlid en zij werden aangetrokken door het omzien naar elkaar en de liturgie.
Opnieuw ging Wessel-Jan studeren, hij rondde de kerkelijke opleiding aan het oud-katholiek seminarie met goed gevolg af.

De kleine oud-katholieke groep in Almere had dringend behoefte aan pastorale zorg en opbouw. Een functie, die geknipt was voor drs.Woltjer. Op 1 maart 2003 kreeg de kerngroep de eigen pastoraal werker. Groot feest was het in Almere toen daar ook de diakenwijding van Wessel-Jan in oktober kon plaats vinden. De priesterwijding volgde een half jaar later in de kathedraal te Utrecht. Aandacht voor de schrift

Sint Bertijn, afgebeeld met een spade, werd de patroonheilige voor de groep in Almere en geeft op een goede manier aan hoe het soms ploeteren is in de voormalige Zuiderzee.
Aan werklust heeft het Wessel-Jan ook niet ontbroken, contentieus man als hij is. Het is voor hem en de kerngroep spijtig dat hij zijn arbeid eerder dan gedacht nu moet neerleggen.
Voor hem zelf komt er wel tijd vrij om te genieten van reizen en van zijn familie, het echtpaar heeft vier kinderen en vier kleinkinderen. Want die smaak naar vreemde landen krijg je wel te pakken bij de marine.
De eucharistieviering op zondag 9 december, waarin afscheid wordt genomen, vindt plaats in het kerkcentrum “de Goede Rede”, Kerkgracht, Almere-Haven en begint om 10.00 uur.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 december 2007