Project ‘Bijbel en Koran’: IKON en Wereldomroep

De IKON en Radio Nederland Wereldomroep bundelen hun krachten voor het internationale project ‘Bijbel en Koran’. Het project is van start gegaan met de verschijning het boek ‘Koran en Bijbel in verhalen’ bij Uitgeverij Unieboek. Kern van het project is een website, met onder meer de integrale teksten van de Bijbel en de Koran in moderne vertalingen.

De site www.bijbelenkoran.nl wordt 6 december gelanceerd en verschijnt gelijktijdig in het Nederlands, Engels en Arabisch.
De omroepen willen met het project de dialoog tussen christenen en moslims bevorderen, in Nederland en wereldwijd. Het boek ‘Koran en Bijbel in verhalen’ bevat een bloemlezing van verhalen die zowel in de Koran als in de Bijbel voorkomen, waaronder het verhaal van de Schepping, Adam en Eva, de Ark van Noach/Noeh en de geboorte van Jezus/Isa. De verhalen zijn voorzien van een korte inleiding. Het boek is geschreven door filosofe Marlies ter Borg en Karima Bisschop (webmaster van Moslima.nl), in samenwerking met godsdienstwetenschapper Marloes Keller van de IKON en diverse theologen. Tegelijkertijd verschijnt bij dezelfde uitgever een heruitgave van de meest recente Nederlandse vertaling van de Koran door professor Leemhuis. De vertaling van de Koran door professor Leemhuis en de verhalen uit het boek ‘Koran en Bijbel in verhalen’ maken ook onderdeel uit van de site.

Aartsbisschop Joris en het aspirant-bestuurslid voor de IKON, past.Rudolf Scheltinga, zijn bij de presentatie in het Mediapark te Hilversum om 11.00 uur aanwezig.

Bron: IKON
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 december 2007