Ambassadeur van Irak komt naar Lonneker

Pastoor Jan van der Steen viert zijn tienjarig priesterjubileum met de uitgave van een boekje Frontaal aan de Eufraat over zijn ervaringen als legeraalmoezenier in Irak.

Jan van der Steen diende bijna achttien jaar als legeraalmoezenier bij de Nederlandse krijgsmacht. In 2004 is hij met de C-Compagnie van het 13e Bataljon Luchtmobiele Brigade uit Assen naar Irak geweest. Van zijn verblijf daar en van zijn werkzaamheden als aalmoezenier deed hij tweewekelijks verslag op deze site. Deze verslagen
zijn nu gebundeld en tot een boek bewerkt, waarin ook nog niet eerder gepubliceerde indrukken en wederwaardigheden zijn opgenomen. Foto’s completeren het geheel. De voormalig Minister van Defensie Henk Kamp schreef het voorwoord.

Op 30 november 1997 werd Jan door mgr Antonius Jan Glazemaker in de kathedrale Kerk van Ste Gertrudis in Utrecht tot priester gewijd. Hij is nu pastoraal verantwoordelijk voor de Statie Twente naast zijn werk als geestelijk verzorger in het verpleeghuis Gooizicht te Hilversum.

Op zaterdag 8 december wordt het tienjarig priesterjubileum met een besloten bijeenkomst herdacht en gevierd in de kapel  ‘Uit liefde’. Het motto van het jubileum zal zijn: van Al Khidr, Irak naar Lonneker, Twente
Na een voordracht van de voormalige aalmoezenier en een fotopresentatie zal het eerste exemplaar van het boek worden uitgereikt aan de Ambassadeur van Irak in Nederland, Zijne Excellentie de heer Siamand Banaa.
De feestelijkheden zullen worden afgesloten met een eucharistieviering in de kapel om 18.00 uur, die voor een ieder toegankelijk is.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 december 2007