Utrechts Provinciaal Concilie

De gerenommeerde Amerikaanse kerkhistoricus en jansenisme-onderzoeker Professor Dr. Dale Vankley komt in februari naar Nederland.

Hij geeft op uitnodiging van de oud-katholieke leerstoel een openbare lezing over het Utrechts Provinciaal Concilie van 1763.

De lezing vindt plaats op vrijdag, 8 februari, 15-17 uur, op De Uithof te Utrecht.
De lezing wordt in het Engels gehouden (zonder vertaling), vragen na afloop kunnen echter zeker in het Nederlands worden gesteld.
Belangstellenden kunnen zich tot medio januari opgeven bij mw.W.Wijker-Vis.
Na aanmelding ontvangt men nadere informatie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 januari 2008