Vastenactie 2008

In de komende Veertigdagentijd zal het Vastenoffer bestemd zijn voor twee projecten van de ‘Daughters of St. Mary’.
Deze vrouwencongregatie behoort tot de Koptisch-Orthodoxe Kerk van Egypte. De zusters richten zich voornamelijk op hen die aan de rand van de samenleving staan. Dat zijn vooral de allerarmsten, bejaarden en gehandicapten.
Voor het Vastenoffer kozen wij twee projecten van de zusters, die ieder de helft van het ingezamelde bedrag zullen krijgen.

Home of Progress
Het ‘Home of Progress’, een instelling voor verstandelijke en/of lichamelijk gehandicapte kinderen en volwassenen.
In de Egyptische samenleving wordt het krijgen van een gehandicapt kind vaak als een straf van God gezien. Mensen schamen zich en het kind wordt weggestopt. De zusters proberen dit taboe te doorbreken, niet alleen door het geven van voorlichting, maar ook door de gehandicapten een kans op een beter leven te bieden. Dit kan in het ‘Home of Progress’. Op deze plek worden ze volledig geaccepteerd, er wordt onderwijs gegeven en elke dag een warme maaltijd aangeboden. Er is fysiotherapie om het lichamelijk welzijn te verbeteren. Voor hen die dit kunnen is er arbeidstherapie, die er tevens op gericht is een eigen inkomen te verwerven. Zo is er een timmerwerkplaats waar eenvoudige meubels worden gemaakt en een kaarsenmakerij.
Er is veel geld nodig om het Home of Progress draaiende te houden. Een kind dat naar school gaat, en daarbij gehaald en gebracht moet worden, een warme maaltijd krijgt en kleding, kost € 12,- per maand. Vijftig leerlingen krijgen elke dag een warme maaltijd. Kosten per week € 35,-. Dat is in Egypte veel, zeer veel, maar voor u en mij?

Het dorp Beni Khalil
Het tweede project is het geven van hulp aan het armste deel van de inwoners van het Koptisch-christelijke dorp Beni Khalil.
In het dorp wonen 750 mensen. Tachtig procent is analfabeet en velen zijn werkloos. Men leeft in éénkamer-appartementen. Een situatie die veel gezondheidsproblemen veroorzaakt. De zusters willen de leefomstandigheden verbeteren door het geven van op verandering gerichte cursussen, maar ook door het verstrekken van materiele hulp. Zo wordt er waterleiding aangelegd, toiletten gebouwd en krijgen de 26 armste families vier keer per jaar een groot voedselpakket. De cursussen proberen ook de mensen te laten inzien dat het ongewenst is dat meisjes te jong trouwen en dat vrouwenbesnijdenis een aantasting van de lichamelijke integriteit is.
De zusters kennen een beloningssysteem voor meisjes die weigeren zich te laten besnijden. Of beloven niet voor hun twintigste te trouwen. Zo kan men een geit krijgen. Daarmee kun je fokken en krijg je elke dag verse melk. De voedselpakketten die worden uitgedeeld bevatten: o.a. rijst, macaroni, zeep, boter, suiker, melkpoeder en men krijgt een of twee kippen.
De zusters geven eerlijk toe dat ze niet in staat zijn om meer te doen. Daar hebben ze hulp voor nodig.
Een geit kost € 30,- en een voedselpakket € 5,-

Voor meer informatie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 januari 2008