Afscheid en uitvaart

Er is zowel op donderdag 6 als op vrijdag 7 maart a.s. gelegenheid afscheid te nemen van de heden overleden bisschop Bert Wirix in de kathedrale kerk van de H.H.Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem.
Op beide avonden is de kerk open vanaf 19.00 uur.
Om 19.45 uur wordt afgesloten met een kort avondgebed.

De uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdag 8 maart a.s. om 11.45 uur in de grote of St.Bavokerk aan de Grote Markt te Haarlem. Aansluitend volgt de begrafenis op de Begraafplaats Westerveld te Driehuis om 14.15 uur.

Haarlem, Amersfoort, 29 februari 2008