De Wereldraad en de oud-katholieken

De Unie van Utrecht van Oud-Katholieke Kerken heeft haar streven naar eenheid al in 1889 vastgelegd in de zogeheten Utrechtse Verklaring en dat kwam ook tot uitdrukking bij het Internationaal Oud-Katholieken Congres, zoals dat van 1931 in Wenen (zie illustratie). Bij dat Congres waren zowel Anglicaanse als Oosters-Orthodoxe geestelijken aanwezig. Deze oecumenische gezindheid werkt door tot op vandaag.

Een delegatie van de Wereldraad van Kerken uit Genève bezocht eind vorige week Nederland. Naast een bezoek aan de Raad van Kerken in Nederland werden gesprekken gevoerd met enkele lidkerken, waaronder de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Martin Robra, directeur van het WCC programma Oecumene in de 21e eeuw en mw.Rima Barsoum van het Interreligieus Dialoog programma spraken met aartsbisschop Joris Vercammen en deken D.J. Schoon.

Hoewel er sprake is van een oecumenische ‘vermoeidheid’ in vele geledingen, werd door de delegatie verheugd gereageerd op de diverse initiatieven, die door de oud-katholieken ontwikkeld waren, zowel in Nederland als internationaal.

 • Voorbeelden zijn:
  • het symposium dat in samenwerking met de Raad van Kerken werd gehouden ter gelegenheid van 25 jaar Lima-documenten;
  • de groeiende samenwerking tussen Anglicanen, Orthodoxen en Oud-Katholieken in Nederland op oecumenisch en interkerkelijk gebied;
  • de praktische samenwerking met de Anglicanen, zoals in het zeemanspastoraat in Vlissingen;
  • de internationale dialogen die de oud-katholieken voeren met het Vaticaan en met de Kerk van Zweden;
  • de gecombineerde vergadering van de anglicaanse en oud-katholieke bisschoppen Europa;
  • de samen met de Filippijns Onafhankelijke Kerk (IFI) en de Episcopaalse Kerk (ECUSA) opgezette commissie Katholiciteit en Globalisering met de daaraan verbonden gastcolleges in de Filippijnen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 februari 2008